Netopeer - program vrstevnického vzdělávání

Našim cílem je tvoření sítě peer aktivistů (vrstevnických vzdělavatalů) z různých (především středních) škol České republiky, jejich pravidelné setkávání na zajímavých akcích a předávání informací dalším mladým lidem. 

Je nás málo, pojeď s námi i Ty! I proto, že je nás málo, se zatím na další info podívej na našich historických stránkách. Email je planrod@centrum.cz

První setkání, na kterém se potkají noví zájemci o vrstevnické vzdělávání, se jmenují Tři dny s netopeery (dříve Tři dny s červenou stužkou) a jsou zaměřené na partnerské vztahy a prevenci HIV/AIDS. Nováčci se proškolí v problematice HIV/AIDS a naučí se, jak vést besedu se svými vrstevníky a jak mezi nimi působit.

Peer aktivisté následně vedou besedy pro své vrstevníky včetně žáků základních škol. Většinou zároveň v praxi poskytují vrstevnické poradenství v problematice sexuálního a reprodukčního zdraví nebo je směřují na poradenství odborné. Podle našich průzkumů se mladí lidé velmi často na peer aktivisty s dotazy obracejí, protože je jim příjemnější zeptat se kamaráda nebo kamarádky, než třeba učitelky nebo lékaře.

Semináře pro vrstevnické vzdělavatele (peer aktivisty) mají více úrovní - po první, základní (Tři dny s netopeery), která je pro začátečníky a je především o problematice HIV/AIDS, následují další setkání (Majáky), která jsou určena pro všechny pokročilé a jsou zaměřena na různá témata - především na téma antikoncepce, partnerské vztahy, základy pedagogiky a psychologie a další. Na Majáky zveme také další odborníky - gynekology, sexuologogy, psychology a další, kteří se v této oblasti pohybují. Témata vybíráme vždy po dohodě s našimi peer aktivisty.

Našim vrstevnickým vzdělavatelům poskytujeme průběžnou podporu - zasíláme materiály, konzultujeme náročné otázky a další. Peer aktivisté se mohou zapojit jak do řízení celého programu, tak do přípravy jednotlivých seminářů. Také připravují vlastní projekty, jezdí s námi na kongresy a konference, připravují podklady pro články na web a další.

Zaujalo tě to? Rád(a) bys taky byla tím, na koho se lidé obrací? Baví tě připravovat akce pro svoje vrstevníky? Chceš se zapojit i jinak? Napiš nám na planrod@centrum.cz nebo se rovnou přihlas na aktuální termín Tří dnů s Netopeery - přihlášky budou brzy, kurz bude od 12. 2.  a od 14. 2. v Praze.
Zatím nám napiš na planrod@centrum.cz!

 

Výraz peer pochází z anglického "peer education", ale je obtížné jej přeložit do dalších jazyků hlavně díky slovu "peer".  Toto slovo původně vyjadřovalo příslušnost k jedné z pěti vrstev aristokracie. Moderní pojetí tohoto slova se ovšem pojí k jedinci, jehož postavení je rovnocenné s ostatními neboli představitele určité společenské skupiny osob, které jsou si podobny věkem, vzděláním nebo společenským postavením. Celkem tedy výraz "peer výchova" představuje formu působení mezi vrstevníky navzájem (anglicky peer-to-peer). Je zdokumentováno, že tato metoda je nejpřínosnější v prostředí, kde je nutné doplnit výuku prováděnou učiteli. Do této kategorie zcela jistě sexuální výchova spadá. Také název netopeeři, jak vrstevnickým vzdělavatelům říkáme, je zkratkou anglických slov net of peer.