Výběr z aktuálních statistik problematiky HIV/AIDS v ČR - červenec 2018

Česká republika vykazuje k 31. červenci 2018 celkem 3.281 HIV pozitivních osob (2.826 mužů, 455 žen), z tohoto počtu již u 617 osob (504 mužů, 113 žen) propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 291 osob (237 mužů, 54 žen).

V měsíci červenci 2018 bylo diagnostikováno celkem 11 nových případů HIV infekce (10 mužů a 1 žena). Z toho bylo 5 gayů/mužů mající sex s muži; 1 gay/muž mající sex s muži injekční uživatel drog; 2 muži a 1 žena; u 2 mužů se hledá zdroj infekce.

Podívejme se u těchto 11 nových případů na důvod vedoucí k vyšetření krve na HIV infekci: promiskuitní osoby 1 případ; kontakty HIV pozitivních osob 1 případ; dermatologičtí pacienti 2 případy; různé klinické diagnózy 6 případů; vyšetření na jméno 1 případ.

V tomto měsíci bylo zaznamenáno 7 nových případů poslední fáze HIV infekce, tedy onemocnění AIDS, 2 pacienti na toto onemocnění zemřeli.

Nové případy HIV infekce za měsíc červenec 2018 spadají do následujících krajů: Praha 5; Středočeský kraj 1; Jihočeský kraj 1; Karlovarský kraj 1; kraj Vysočina 1; Pardubický kraj 1; Jihomoravský kraj 1.

Máme za sebou sedm měsíců roku 2018 a ve statistikách zaznamenáváme nárůst o 121 nových případů HIV infekce, z toho je 111 mužů a 10 žen. Onemocnění AIDS propuklo u 27 pacientů a 10 pacientů zemřelo.

Prázdniny a doba dovolených končí a odpověď na otázku, jak jsme obstáli v problematice AIDS, zdali jsme v tomto čase nezapomněli na bezpečnější sex a nepodlehli jsme všem svodům léta, to ukážou až ony 2-3 měsíce potřebné pro spolehlivý výsledek testu na HIV infekci.

Mějme na paměti, že včasnou diagnostikou HIV infekce, lékaři mohou zabránit vzniku poslední fáze HIV infekce a to onemocnění AIDS.

Další grafy si můžete stáhnout zde. K odběru statistik se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře