Prožij den s Netopeery 2020

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

ve spolupráci s DDM Praha 6

si vás dovoluje pozvat na akci
 
Prožij den s Netopeery (1D)

Na akci jsou volná místa, je možné se přihlašovat!

Využijte této neobvyklé možnosti a pojeďte se na den setkat s mladými lidmi z jiných míst ČR, zlepšit si své komunikační dovednosti, dozvědět se něco nového o HIV/AIDS, partnerských vztazích a antikoncepci, poznat nové kamarády i odborníky a mnoho dalšího. Během pestrého programu se rozhodně nebudete nudit!
Pokud to chcete zkusit, přečtěte si, prosím, důkladně detaily a další důležité informace na této stránce.
 
Podmínky účasti: samostatnost a věk nad 15 let, zájem o problematiku, správně vyplněná návratka včetně dotazníku, ochota seznámit s danou problematikou další mladé lidi.
 

3D2013 3D2013

 
Termíny:
24. 2. 2020 Restart pro pokročilé (HIV/AIDS a další témata pro ty, kteří už akci(e) s netopeery absolvovali)
26. 2. 2020 HIV/AIDS, komunikace a partnerské vztahy pro začátečníky
27. 2. 2020 Antikoncepce, komunikace a partnerské vztahy pro kohokoli
(Termín 25. 2. 2020 je zrušený)
(Doporučujeme i kombinaci HIV/AIDS + antikoncepce, ubytování si účastníci musí zajistit sami nebo přijet znovu.)
Čas: 10.00 – 16.00 každý den. Jednodenní seminář je třeba absolvovat celý, nejsou možné opožděné příjezdy ani dřívější odjezdy.
 
Cena: účastnický poplatek je 295,- Kč, prostory semináře, vedení semináře, pedagogický dohled po celou dobu semináře a pomůcky. Poplatek je nízký díky spolupráci s DDM. Účastníci si navíc sami hradí dopravu do Prahy a zpět do místa bydliště.
 
Místo konání semináře: V Praze 6 Na Vypichu, podrobnosti dostanou přihlášení
 
Stravování: vlastní, k dispozici bude voda, čaj a káva i mikrovlnná trouba pro případné ohřátí jídla, na oběd bude 30 minut pauza, je nutné ho mít s sebou
 
Co s sebou: běžné vybavení na seminář, psací a výtvarné potřeby a vše, co by se mohlo hodit –polštářek na sezení na židlích apod. Nepočítejte s možností nákupu ani odchodem na oběd - program je časově náročný.
 
Program: bude dost "nabitý", bude se mluvit nejen o HIV/AIDS a komunikaci, ale také o partnerských vztazích a dalších zajímavých věcech. Nečekají vás jen přednášky, ale mnohem častěji besedy, hry a další překvapení.
 
Návratku vyplňte výhradně on-line na adrese https://1url.cz/5zKMF, bude potvrzena.
 
Pozor, návratka obsahuje i stručný dotazník, k vyplnění je třeba cca 15 minut, údaje nutné do návratky a otázky dotazníku si můžete přečíst předem dále v této pozvánce.
Neplnoletí navíc zašlou naskenovaný souhlas rodičů s účastí (ve Wordu zde) na e-mail z.pro@centrum.cz.
 Návratku on-line vyplňte co nejdříve, ideálně do 17. února 2020.
Seminář se bude konat, pokud se přihlásí alespoň 10 lidí, maximální kapacita jednoho dne je 28. Je neefektivní, aby se jednoho termínu zúčastnili více než 4 studenti jedné školy. Přihlášky budeme přijímat i po termínu do naplnění maximální kapacity (pokud bude v 17. 2. alespoň 10 lidí přihlášeno)
Nejpozději po 17. únoru dostanete zprávu s definitivním potvrzením účasti.
Všechny výše uvedené termíny SE BUDOU KONAT, na všech jsou zatím volná místa
Pro to, aby byla vaše účast potvrzena, je důležité úplně, správně a co nejdříve vyplnit on-line návratku 
Ti, kterým potvrdíme účast na akci, dostanou také pokyn k platbě, seminář je třeba uhradit předem.
 
NÁVRATKU vyplňte VÝHRADNĚ ON-LINE https://1url.cz/5zKMF
 

Jaké údaje budete potřebovat pro vyplnění on-line přihlášky a jaké otázky vás tam čekají?

Závazně se přihlašuji na Den s netopeery 2020, zúčastním se aktivně programu, budu dodržovat bezpečnostní předpisy a vnitřní řád DDM Prahy 6.
Minimálně po dobu sedmi měsíců po akci budu ochoten (ochotna) stručně písemně odpovědět na několik otázek.
 
Přihlašuji se na termín (y) :
24.2. 2020 Restart pro pokročilé (HIV/AIDS a další témata pro ty, kteří už akci(e) s netopeery absolvovali)
25. 2. 2020 HIV/AIDS, komunikace a partnerské vztahy pro začátečníky
26. 2. 2020 HIV/AIDS, komunikace a partnerské vztahy pro začátečníky
27. 2. 2020 Antikoncepce, komunikace a partnerské vztahy pro kohokoli
 
Jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mail účastníka, mobil účastníka, rodné číslo, zdrav. pojišťovna, (pro spolupořádající DDM povinné údaje), škola, ročník.
 
Informace o zákonném zástupci (musí být vyplněno u účastníků mladších 18 let) - jméno a příjmení, telefon
 
Pořízené fotografie mohou – nemohou být použity k propagaci
Prohlášení: Beru na vědomí, že zapsaný spolek Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38 (od 1. 2. 2020 Kamenická 56),, Praha 7 a DDM Praha 6 v souladu s Nařízením EU 2016/697 zpracovává výše uvedené osobní údaje, a to za účely vyplývající ze zákonů ČR. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne mimo zákonných povinností žádnému dalšímu subjektu.
 
Návratka dále obsahuje dotazník, který nám pomůže s organizací semináře
a při velkém zájmu s výběrem účastníků
Proč se hlásíš na Den s netopeery?
Co z daných témat (viz přihláška) Tě nejvíce zajímá? (Můžete uvést i věci, které souvisejí nepřímo.)
Jak bys chtěla/chtěl využít informace a materiály získané na Dni s netopeery?
Pokud se Ti spolupráce s námi zalíbí, je pro Tebe lepší pokračovací setkání opět v Praze nebo raději on-line? Líbilo by se Ti setkání třeba třídenní nebo opět jednodenní?
 
 
 
------------------
Souhlas zákonného zástupce u mladších 18 let ve Wordu zde – scan nebo foto odešlete na z.pro@centrum.cz
Souhlasím s účastí (jméno a příjmení účastníka):
na semináři dne:
Informace o zákonném zástupci
Jméno a příjmení:
Telefon (pouze pro případ nenadálé situace):
Prohlášení: Beru na vědomí, že zapsaný spolek Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38 (od 1. 2. 2020 Kamenická 56), Praha 7 a DDM Praha 6 v souladu s Nařízením EU 2016/697 zpracovává výše uvedené osobní údaje, a to za účely vyplývající ze zákonů ČR. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne mimo zákonných povinností žádnému dalšímu subjektu.
 
Podpis rodičů
 
 
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.
Czech Family Planning Association
Argentinská 38 (od 1.2. 2020 Kamenická 56), 170 00 Praha 7,
www.planovanirodiny.cz
tel. 606917488 po 14. hodině, email: z.pro@centrum.cz
IČ: 17046173, B. Ú.: 2100367028/2010