28. kongres k sexuální výchově

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S.

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

ÚSP FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají

pod záštitou

 

 rektora Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D.
a
primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta

 


ve dnech 15. až 16. října 2020
on-line

28. KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

 2020 
on-line přihláška je zde

 

Problémové okruhy:

1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství

2. Reprodukční a sexuální zdraví

3. Sexuální výchova a rodina

4. Sexuální výchova a školství

5. Sexuální výchova a právo

6. Varia

Program kongresu najdete zde 

Kngres proběhne on-line Začátek kongresu je plánován na 15. 10. 2020 v 10. 00 hod., konec na 16. 10. v 13.00 hod.

 

Na kongres je udělena akreditace MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester a Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty) .

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací


Kongresový účastnický poplatek činí 1595,- Kč (60 €)

Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2019, pro důchodce a pro studenty činí tento poplatek 1395,- Kč (52 €)

Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010

V ceně kongresu je:
papírový sborník včetně zaslání na adresu
potvrzení o účasti (certifikát)
účast na on-line kongresu - zabezpečené připojení 
voucher 300,- Kč na kongres v roce 2021

pdf podoba sborníku


Zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději do 13.10. 2020 

1. Přihlášku k účasti on-line

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (IBAN CZ8420100000002100367028, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX).

 

Adresy pro zasílání jsou: e-mail: z.pro@centrum.cz běžnou poštu prosím nepoužívejte, v nutném případě: SPRSV, Kamenická 56, 170 00 Praha 7

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z technických důvodů účast na kongresovém jednání 
 

Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488 (jen odpoledne)

 

Přihláška na 28. kongres k sexuální výchově  2020
(on-line přihláška je zde, plná adresa https://1url.cz/EzEON)

Přihlašuji se k účasti na kongresu ve dnech 15. až 16. října 2020 a po potvrzení přihlášky uhradím účastnický poplatek ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 (IBAN CZ8420100000002100367028, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX) Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., Kamenická 56, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, SPRSV není plátcem DPH.

titul, jméno a příjmení:

profese:

datum narození

(jen, pokud si přejete certifikát, jinak není nutné uvádět):

 

e-mail pro doručování (doporučujeme soukromý, případně běžná adresa):

Souhlasím se zasláním pozvánky na další kongres či obdobnou vzděl. akci (max. 10x ročně po dobu 5 let, souhlas lze kdykoli odvolat) ano - ne

Přihlašuji sdělení v délce minut, s názvem:

Přihlašuji poster s názvem:

člen/ka SPRSV ano-ne

 

Požaduji následující osvědčení:

certifikát pro lékaře ano - ne

certifikát pro pedagogy ano - ne

certifikát pro nelékařské zdravotnické pracovníky ano - ne

(všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty)

Pořízené fotografie mohou být užity k propagaci – ano-ne

Účastnický poplatek bude uhrazen ve výši: pod var. symbolem:

(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

 

 

 

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
 

Organizace:

Adresa: IČ: je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:

Prohlášení : Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Kamenická 56, Praha 7 v souladu se zákonem č.  110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a to ke komunikaci, případně pro požadovanou evidenci dle příslušných akreditací. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. podpis