Akreditace

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Akreditace vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí

Akreditace  Ministerstva práce a sociálních věcí

k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením  I 

č. 2016/0120-PC/SP/VP/PP  s platností do 12. 2. 2020

a programu Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením II 

č. 2016/0121-PC/SP/VP/PP  s platností do 12. 2. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Akreditace vzdělávací instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Č.j.: MSMT- 9582/2019-1 ze dne 19. 3. 2019 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost do  18. 3. 2025

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

- Č.j.: MSMT- 22342/2017-1-981  k  provádění vzdělávacího programu Kongres k sexuální výchově s platností do 30.10.2020.

-Č.j.: MSMT-MSMT- 1236/2019-2-155 k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

1. Prevence HIV/AIDS
2. Plánované rodičovství se specializací na antikoncepci
3. Spolupráce s rodiči žáků mladšího školního věku v oblasti sexuální výchovy jako součásti tematického okruhu člověk a jeho zdraví
4. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I
5. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II
6. Nenásilná komunikace
7. Prevence sexuálního zneužívání na 1. stupni ZŠ

Platnost akreditace se stanoví do 18. 3. 2022.