Akreditace

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Akreditace vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 2012/0279-I s celostátní platností do 1. března 2016
Akreditace  Ministerstva práce a sociálních věcí
k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením  I 
č. 2016/0120-PC/SP/VP/PP  s platností do 12. 2. 2020
a programu Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením II 
č. 2016/0121-PC/SP/VP/PP  s platností do 12. 2. 2020
 k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do praxe sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením  I 
č. 2015/0990-PC/SP/VP/PP  s platností do 7. 10. 2019
a programu Úvod do praxe sexuální výchovy a osvěty osob s mentálním postižením II 
č. 2015/0989-PC/SP/VP/PP  s platností do 7. 10. 2019
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Akreditace vzdělávací instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
č. MSMT 40016/2012-201 ze dne 31. 10. 2012 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a v souladu se zákonem 500/2004.
Platnost do  31. 10. 2018 
 
Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
- Č.j.: MSMT- 22342/2017-1-981  k  provádění vzdělávacího programu Kongres k sexuální výchově s platností do 30.10.2020.
-Č.j.: MSMT- 28110/2015-1-766  ze dne 20. 10. 2015 k provádění vzdělávacích programů
 1. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I
 2. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II
 3. Nenásilná komunikace pro pedagogy
 4. Prevence rizikového sexuálního chování pro pedagogy
 5. Úvod do práce se žákem s poruchou autistického spektra 
  Platnost akreditace je do 19. 10. 2018
- Č.j.: 11412/2014-1-368 ze dne 25. 3. 2014 k provádění vzdělávacích programů
1. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.
2. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV.
Platnost akreditace je do 2.6. 2017
- MSMT- 36420/2015-1-949 k provádění vzdělávacích programů
1. Prevence HIV/AIDS pro pedagogy
 2. Plánované rodičovství se specializací na antikoncepci pro pedagogy
 3. Spolupráce s rodiči žáků mladšího školního věku v oblasti sexuální výchovy jako součásti
 vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví
 4. Sexuální výchova jako součást vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví
 5. Postup pedagoga při podezření na domácí násilí, zneužívání nebo znásilnění
 6. Antikoncepce u mladistvých – aktuální pohled, rizika a právní aspekty
 7. Genderově citlivá škola
 8. Sexuální výchova, genderová rovnost a práva sexuálních menšin
 9. Základy rétoriky pro pedagogy
10. Základy dramatické výchovy v MŠ a na 1. stupni ZŠ
11. Biologická determinace psychosociálního vývoje jedince
12. Johann Gregor Mendel – jeden z nejvýznamnějších Čechů v historii.
Platnost akreditace se stanoví do 14. 12. 2018.
- Č.j.: 11412/2014-1-368 ze dne 25. 3. 2014 k provádění vzdělávacích programů
1. Sexuální výchova a osvěta dětí a  žáků s poruchou autistického spektra I
2. Sexuální výchova a osvěta dětí a  žáků s poruchou autistického spektra II
3. Sexuální výchova a osvěta dětí a  žáků s poruchou autistického spektra III
2. Sexuální výchova a osvěta dětí a  žáků s poruchou autistického spektra IV
Platnost akreditace je do 2.6. 2017