O nás

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) byla založena v roce 1991 jako nevládní nevýdělečná organizace zabývající se podporou populačního zdraví a plánování rodiny jako základního lidského práva.  Podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům, rovným příležitostem a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální. V tomto smyslu naše organizace také pomáhá při přípravě pedagogů, psychologů, lékařů a dalších odborníků v oblasti plánování rodiny a sexuální výchovy. Pro tyto pracovníky pořádáme semináře a odborná symposia, poskytujeme informace, provozujeme rozsáhlé internetové poradenství. Většina vzdělávacích aktivit je dostupná i pro laickou veřejnost. V odborných stanoviscích důsledně vycházíme ze závěrů a materiálů Světové zdravotnické organizace.

Srdečně Vás zveme mezi nás!  Informace o členství.

Výroční zprávy

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 


Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.
Czech Family Planning Association

Jankovcova 2a, 170 00 Praha 7
Czech Republic
E-mail: planrod@centrum.cz

Datová schránka: pvr95qh

Datum zahájení činnosti: 14.1.1991
Spisová značka: L 1615 vedená u Městského soudu v Praze 

Tel. +420 224 231 524
IČO:17046173
DIČ: CZ17046173
běžné účty: Fio 2100367028/2010