Výroční zprávy

Informace k výroční zprávě za rok 2021

Vážení přátelé,

výroční zpráva bude opět vydána za dva roky, t. j. 2021 a 2022 do konce února 2022. Finanční zpráva 2021 je již níže k dispozici. Vzhledem k doznívajícím epidemiologickým opatřením v roce 2021 byla činnost omezena, hlavním projektem, na který byly čerpány prostředky individuálních dárců, byl 29. kongres k sexuální výchově, který proběhl on-line a ze kterého byl vydán sborník v papírové podobě. Jeho on-verze je zde:  29. celostátní kongres k sexuální výchově 2021 a k dispozici již je i sborník 2022  30. celostátní kongres k sexuální výchově 2022

Finanční zpráva za rok 2021

 

Obálka

2019-2020

Obálka

2018

 

Obálka

2017

 

Obálka

2016

 

Obálka

2015

 

 

Obálka

2015