Kontakt

Společnost pro plánování rodiny a 
sexuální výchovu, z. s.

Czech Family Planning Association

Kamenická 56, 170 00 Praha 7
Czech Republic

E-mail: planrod@centrum.cz

Datová schránka: pvr95qh