Vítáme Vás na stránkách Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

SPRSV je nezávislá, nevládní, nezisková organizace. Hlavním cílem činnosti je zprostředkovat dostupnost informací o partnerství, rodičovství, rovných příležitostech, sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech v rozsahu, který umožní každému jedinci svobodnou volbu. Společnost využívá přístup zahrnující práci pedagogů, psychologů, lékařů, právníků, sociálních pracovníků, ostatních specialistů i široké veřejnosti a preferuje participaci mladých lidí při tvorbě i realizaci svých programů. Naši odborníci zároveň poskytují rozsáhlé internetové poradenství nejen pedagogům a dalším specialistům, ale i mládeži a laické veřejnosti.

 


32. kongres k sexuální výchově

Zajímají vás novinky v oblasti reprodukčního zdraví a souvisejících práv? Jste zdravotníci, právníci, sociální pracovníci, studenti, učitelé nebo vás sexuální a reprodukční zdraví či práva "jen" zajímají? Sejdeme se opět v říjnu v Pardubicích v termínu 17. – 18. 10. 2024!

32. celostátní kongres k sexuální výchově se zaměří na téma wellbeingu ve školním prostředí v kontextu výchovy a vzdělávání o sexualitě. Společně budeme diskutovat nad otázkami, jak přispět k budování bezpečného prostředí, jak předcházet sexuálnímu násilí a zneužívání, jak vytvářet prostor pro diverzitu i posilovat soudržnost v kolektivech a komunitách a jak posílit podpůrné a zdravé vztahy partnerské i vrstevnické.

Kvalitní sexuální výchova má pozitivní vliv na zdraví a wellbeing jednotlivců, komunit a společností.

Komplexní sexuální výchova založená na různorodých zdrojích umožní dětem a mladým lidem rozvíjet pozitivní sebepojetí a poskytne jim nástroje potřebné k navazování zdravých vztahů a formování vlastní sexuality. Kongres k sexuální výchově nabízí platformu, která umožňuje propojení odborníků a odbornic z oblasti vzdělávání, medicíny, práva, psychologie, sociologie i historie. Umožňuje dialog mezi lidmi z praxe i z oblasti výzkumu.

Cílem kongresu je prostřednictvím interdisciplinární spolupráce přispět k budování holistického pojetí sexuální výchovy a nabídnout účastnicím i účastníkům nové poznatky i praktickou inspiraci pro sexuální osvětu.

Součástí akce budou přednášky i interaktivní workhopy.

[Více...]

Výběr z aktuálních statistik problematiky HIV/AIDS v ČR - listopad 2021

Graficky zpracované Statistiky problematiky HIV/AIDS v České republice a to k 30. listopadu 2021 (data jsou čerpána z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu v Praze).

[Více...]

29. kongres k sexuální výchově

Zajímají vás novinky v oblasti reprodukčního zdraví a souvisejících práv? Jste zdravotníci, právníci, sociální pracovníci, studenti, učitelé nebo vás sexuální a reprodukční zdraví či práva "jen" zajímají? Letos se sejdeme opět on-line

[Více...]

Výběr z aktuálních statistik problematiky HIV/AIDS v ČR - červen 2021

Graficky zpracované Statistiky problematiky HIV/AIDS v České republice a to k 30. červnu 2021 (data jsou čerpána z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu v Praze).

[Více...]

Sociálně-právní otázky babyboxů

Téma babyboxů je tématem rozporuplným. Vyvolává spory mezi odborníky i veřejností a to především pokud jde nejen o stránku právní a sociální, ale svou roli hrají též aspekty morálky a etiky.

[Více...]

PHARMATEX vaginální lokální antikoncepce bez hormonů a bez receptu

Vhodná antikoncepční metoda pro ženy, které nemohou nebo nechtějí užívat hormonální antikoncepci… [Více...]

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě – nově i v českém překladu!

Standardy nejsou a nemají být mrtvým dokumentem, na který se snáší elektronický prach ve složce prozaicky nazvané „Archiv“. Tyto Standardy jsou průvodcem fascinujícím světem lidské sexuality, výchovy a vzdělání. Průvodcem, který ukazuje cesty ke zdraví, životní spokojenosti a naplnění v oblasti sexuality. [Více...]

První gynekologické vyšetření aneb poprvé na gyndě

Ještě nikdy jsi na gyndě nebyla? Nevíš, co tě čeká? Hanka má pro tebe pár rad ohledně první gynekologické prohlídky ;-) [Více...]
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace