Vítáme Vás na stránkách Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

SPRSV je nezávislá, nevládní, nezisková organizace. Hlavním cílem činnosti je zprostředkovat dostupnost informací o partnerství, rodičovství, rovných příležitostech, sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech v rozsahu, který umožní každému jedinci svobodnou volbu. Společnost využívá přístup zahrnující práci pedagogů, psychologů, lékařů, právníků, sociálních pracovníků, ostatních specialistů i široké veřejnosti a preferuje participaci mladých lidí při tvorbě i realizaci svých programů. Naši odborníci zároveň poskytují rozsáhlé internetové poradenství nejen pedagogům a dalším specialistům, ale i mládeži a laické veřejnosti.

Nemůžete zde něco najít? Zkuste naše historické stránky


30. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Jak lze odlišit skutečné pohlavní zneužití od falešného obvinění, jaká jsou práva na informace ve zdravotnictví nebo jaké drogy mohou usnadnit sexuální násilí jsou některá z témat tradiční adventní konference, která spojuje vysokou odbornou úroveň s příjemnou předvánoční atmosférou. Těšíme se na vás! [...]

PHARMATEX vaginální lokální antikoncepce bez hormonů a bez receptu

Vhodná antikoncepční metoda pro ženy, které nemohou nebo nechtějí užívat hormonální antikoncepci… [...]

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě – nově i v českém překladu!

Standardy nejsou a nemají být mrtvým dokumentem, na který se snáší elektronický prach ve složce prozaicky nazvané „Archiv“. Tyto Standardy jsou průvodcem fascinujícím světem lidské sexuality, výchovy a vzdělání. Průvodcem, který ukazuje cesty ke zdraví, životní spokojenosti a naplnění v oblasti sexuality. [...]

Dostupnost, spolehlivost a cena dostupné antikoncepce

Které metody jsou v ČR dostupné, kolik stojí, kde se dají sehnat a jaká je jejich spolehlivost. [...]

Netopeer - program vrstevnického vzdělávání

Tvoříme síť peer aktivistů (vrstevnických vzdělavatelů) z různých, především středních, škol České republiky, jejich pravidelné setkávání na zajímavých akcích a předávání informací dalším mladým lidem jejich prostřednictvím. [...]

První gynekologické vyšetření aneb poprvé na gyndě

Ještě nikdy jsi na gyndě nebyla? Nevíš, co tě čeká? Hanka má pro tebe pár rad ohledně první gynekologické prohlídky ;-) [...]

První gynekologické vyšetření z pohledu lékaře

Jak vidí první gynekologické vyšetření lékař - gynekolog. [...]

Výběr z aktuálních statistik problematiky HIV/AIDS v ČR - červenec 2017

V měsíci červenci 2017 bylo diagnostikováno celkem 17 nových případů HIV infekce (16 mužů, 1 žena). [...]

Rodina a sexuální výchova, postřehy a inspirace ze zahraničí

Příspěvek vychází zejména z Regionálního Council IPPF konaného v Larnace 24.-25. června 2016, jehož hlavním tématem byla komplexní sexuální výchova [...]

Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami . Cílem souboru seminářů je realizovat účelnou sexuální výchovu v prostředí, kde témata ve školním vzdělávacím programu nepokrývají celé spektrum vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků a kde se pedagogický pracovník setkává se sexualitou žáků ve větší míře i mimo vzdělávací proces. [...]

Nenásilná komunikace pro pedagogy

Cílem semináře je předat pedagogům základní znalosti a dovednosti v oblasti nenásilné komunikace, pomoci jim využívat tyto principy v běžné praxi a komunikaci zejména s rodiči a ostatními dospělými. Seminář lze objednat na klíč ve vaší instituci v celé ČR. Seminář je akreditován v rámci DVVP pro pedagogické pracovníky, lze zajistit akreditaci i pro zdravotnické pracovníky. [...]

Sociálně-právní otázky babyboxů

Téma babyboxů je tématem rozporuplným. Vyvolává spory mezi odborníky i veřejností a to především pokud jde nejen o stránku právní a sociální, ale svou roli hrají též aspekty morálky a etiky. [...]

Příčiny nárůstu HIV infekce

V posledních deseti letech se v ČR zvýšila četnost HIV testování u gay mužů asi o 10%. Podobný nárůst zaznamenala většina evropských zemí. Rozdíl v podílu netestovaných zůstává tedy mezi západní a střední Evropou konstantní (západní Evropa 20% vs. Střední Evropa 40%). [...]