29. kongres k sexuální výchově

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S. SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ÚSP FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají

ve dnech 14. a 15. října 2021
pod záštitou
rektora Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D.

 

ON-LINE

29. KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

2021

ON-LINE PŘIHLÁŠKA 

 

Problémové okruhy:

1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství

2. Reprodukční a sexuální zdraví

3. Sexuální výchova a rodina

4. Sexuální výchova a školství

5. Sexuální výchova a právo

6. Varia

Program
 

Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat letošní kongres on-line, doufáme, že v roce 2022 se sejdeme v Pardubicích. Kvůli zjednodušení účasti zejména pedagogům bude čtvrteční program od 14.00 a páteční od 13.00, plánovaný rozsah 4 hodiny denně.

Kongres je akreditován jako webinář MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester a Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty) .

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.


Kongresový účastnický poplatek činí 995,- Kč (40 €)

Pro členy SPRSV, kteří aktualizovali své údaje, pro důchodce a pro studenty činí tento poplatek 795,- Kč (32 €), dále je možné využít slevový voucher z loňského roku.

Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010. Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku.


Zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději do 20. 9. 2021 (přihlášky k pasivní účasti až do data kongresu)

1. Přihlášku k účasti prosíme vyplňte on-line  – přihláška bude e-mailem potvrzena

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010
(IBAN CZ8420100000002100367028, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX).

3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku
(formáty doc(x) nebo rtf ) je také nutné zaslat do 20. 9. – sborník by měl být k dispozici těsně po kongresu.

Upozorňujeme autory, že sdělení bude nahráno a 14 dní bude k dispozici všem účastníkům.

Adresy pro zasílání jsou: e-mail: z.pro@centrum.cz, běžnou poštu prosím nepoužívejte, v nutném případě: SPRSV, Kamenická 56, 170 00 Praha 7 (pro případ nutnosti přihláška ve Wordu)

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako on-line postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488 (jen odpoledne)