30. kongres k sexuální výchově

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S.

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

ÚSP FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají

 

ve dnech 20. až 21. října 2022

v hotelu Labe v Pardubicích

 

30. KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ

PARDUBICE 2022

Na kongresu jsou volná místa, je možné se přihlašovat

 

Problémové okruhy:

1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství

2. Reprodukční a sexuální zdraví

3. Sexuální výchova a rodina

4. Sexuální výchova a školství

5. Sexuální výchova a právo

6. Varia

Program kongresu 

(Může dojít k operativním změnám. Pokud Vám odkaz nejde otevřít, použijte pravé tlačítko myši a volbu "Otevřít v anonymním okně" nebo "v okně InPrivate")

Kongres se bude konat v Konferenčním sále hotelu Labe, v Pardubicích, Masarykovo nám. 2633. Začátek kongresu je plánován na 20. 10. 2022 v 10. 00 hod., konec na 21. 10. v 17.00 hod.

K parkování doporučujeme parkovací dům v ul. Karla IV nebo Parkoviště Parking Point, ul. 17. listopadu

Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester a Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků  (všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty) .

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.


Kongresový účastnický poplatek činí 1895,- Kč (73 €)

Pro členy SPRSV, kteří potvrdili svoje členství, pro důchodce a pro studenty činí tento poplatek 1595,- Kč (62 €)

Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (IBAN CZ84 2010 0000 0021 0036 7028). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, společenském rautu dne 20. října 2022 a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku.


Zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději do 25. 9. 2022 (přihlášky k pasivní účasti i později)

1. Přihlášku k účasti (vyplňte prosím on-line , pouze v případě potíží ve Wordu) – přihláška bude automaticky nebo e-mailem potvrzena

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (IBAN CZ84 2010 0000 0021 0036 7028).

3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku v elektronické podobě je také nutné zaslat do 25. 9. – sborník by měl být k dispozici již na kongresu. (Text referátu zašlete ve formátu doc(x) nebo rtf, , pod nadpisem uveďte jména autorů bez titulů, kompletní jména s tituly a ev. kontakty na autory uveďte prosím na konec sdělení. Sborník bude tištěn černobíle, počítejte s tím prosím např. při tvorbě grafů)

Adresa pro zasílání: z.pro@centrum.cz

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.
 

Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488 (jen odpoledne)