31. kongres k sexuální výchově

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S.

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

ÚSP FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají

 

ve dnech 19. až 20. října 2023

v hotelu Labe v Pardubicích

pod záštitou
 rektora Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D.

 

31. KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ

PARDUBICE 2023

Na kongresu jsou volná místa, je možné se přihlašovat

PŘIHLÁŠKA

 

Problémové okruhy:

1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství

2. Reprodukční a sexuální zdraví

            Genderová identita dětí, žáků a studentů

3. Sexuální výchova a rodina

4. Sexuální výchova a školství

5. Sexuální výchova a právo

6. Varia

Program kongresu

Kongres se bude konat v Konferenčním sále hotelu Labe, v Pardubicích, Masarykovo nám. 2633. Začátek kongresu je plánován na 19. 10. 2023 v 10:00 hod., konec na 20. 10. 2023 v 17:00 hod.

K parkování doporučujeme parkovací dům v ul. Karla IV nebo Parkoviště Parking Point, ul. 17. listopadu

Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester a Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků  (všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty) 

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.


Kongresový účastnický poplatek činí 1.995,- Kč (80 €)

Pro členy SPRSV, kteří mají zaplacené příspěvky za rok 2022, pro důchodce a pro studenty činí tento poplatek 1.695- Kč (68 €)

Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (IBAN CZ84 2010 0000 0021 0036 7028). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, společenském rautu dne 19. října 2023 a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku.


Zašlete, prosím, co nejdříve,  k pasivní účasti je přihlašování stále možné

1. Přihlášku k účasti (vyplňte prosím on-line , pouze v případě potíží zašlete ve Wordu) Přihláška bude automaticky nebo e-mailem potvrzena

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (IBAN CZ84 2010 0000 0021 0036 7028).

3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku v elektronické podobě je také nutné zaslat do 25. 9. – sborník by měl být k dispozici již na kongresu. (Text referátu zašlete ve formátu doc(x) nebo rtf, pod nadpisem uveďte jména autorů bez titulů, kompletní jména s tituly a ev. kontakty na autory uveďte prosím na konec sdělení. Sborník bude tištěn černobíle, počítejte s tím prosím např. při tvorbě grafů)

Adresa pro zasílání: z.pro@centrum.cz

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.
 

Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, členka organizačního výboru, 606917488 (pouze odpoledne)