27. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
ve spolupráci s Centrem zdravotnického práva Právnické fakulty UK
a
Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

si Vás dovolují pozvat na

 

27. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

 


která je zároveň doškolovací akcí v systému celoživotního vzdělávání pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty

Srdečně zveme také všechny zájemce bez ohledu na obor včetně studentů.

Sobota 26. 11. 2016

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ

Na konferenci jsou volná místa, je možné se přihlašovat.

 

 

 

Program:

8.00 - 9.00     Prezence účastníků
9.00 - 9.40     Mgr. Kateřina Jirásková – Právní problematika náhradního mateřství
9.40 - 10.10   Mgr. Dragana Žarković - Možnosti řešení intimních problémů pánevního dna z pohledu fyzioterapeuta
10.10 - 11.00 JUDr. Olga Sovová, Ph.D. - Vzájemný vztah bezpečí pacientů a zdravotnických pracovníků při poskytování péče
11.00 - 11.30  Mgr. Jitka Čechová - Skryté hrozby – sexuální násilí
11.30 - 11.50 přestávka
11.50 - 12.20 MUDr. Eva Beranová - HIV/AIDS problematika aktuálně
12.20 - 13.10 PhDr. Jana Novotná, Ph.D. - Padesát odstínů šedi versus realita
13.10 - 13.50 MUDr. Radim Uzel, CSc. - Kuriozity z ordinace gynekologa a sexuologa
 

 

Cena pro při bezhotovostní platbě předem celkem 645,- Kč
(na místě 745,- Kč do vyčerpání kapacity sálu)
Možnost uplatnit poukaz na slevu, pak je cena 545,- Kč, stejná cena platí pro členy SPRSV a důchodce.
Pro studenty PF UK je akce bezplatná bez nároku na konferenční materiály a občerstvení, s plným nárokem za 145,- Kč. I k bezplatné účasti je nutno se přihlásit!!
Pro studenty ostatních škol je cena 305,- Kč Akce je pořádána pro uvedené nelékařské zdravotnické pracovníky dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. je akce hodnocena 4 kreditními body, pro lékaře ČLK , počet kreditů je v jednání.


Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Nám. Curieových 7, Praha 1, http://www.prf.cuni.cz/
Přímo před fakultu jede tram. č 17 a bus 207, zastávka Právnická fakulta, 400 m je zastávka metra A Staroměstská (http://www.idos.cz/)

Obratem, prosím, zašlete:
1. Přihlášku k účasti ( lze vyplnit on-line nebo stáhnout ve Wordu ) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto č. 2100367028/2010
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány výše.

Adresa pro zasílání je SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail mailto:planrod@centrum.cz.


Vyřizuje Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV
Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu a drobné občerstvení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na 27. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha PF UK 2016

Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 26. listopadu 2016 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173. SPRSV není plátcem DPH. Přihlášku lze vyplnit on-line nebo stáhnout ve Wordu .

titul, jméno a příjmení: profese:
datum narození: e-mail:

člen/ka SPRSV ano – ne


Jsem: student PF UK bez popatku -student PF UK s poplatkem- student jiné školy - důchodce

účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem č. poukazu na slevu:
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)


Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
organizace:
adresa:
IČ: e-mail:
je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být použity k propagaci.
podpis