Tři dny s netopeery 2019

 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.
Czech Family Planning Association
Argentinská 38, 170 00 Praha 7,
ve spolupráci s DDM Praha 6

si vás dovoluje pozvat na akci


Tři dny s netopeery (3D)

Všechny infromace ke stažení najdete zde

Využijte této neobvyklé možnosti a pojeďte se setkat s mladými lidmi z jiných míst ČR, zlepšit si své komunikační dovednosti, dozvědět se něco nového o HIV/AIDS a partnerských vztazích , poznat nové kamarády i odborníky a mnoho dalšího. Během pestrého programu se rozhodně nebudete nudit! Pokud to chcete zkusit, přečtěte si, prosím, důkladně detaily a další důležité informace na tomto letáku.

3D2013 3D2013

Podmínky účasti: samostatnost a věk nad 15 let, zájem o problematiku, správně vyplněná návratka včetně dotazníku, ochota seznámit s danou problematikou další mladé lidi.

Termín : 18. - 20. 2. 2019 

Zahájení: sraz bude  první den ve 14:00 v Praze na Pražačce, místo bude detailně popsáno účastníkům

Cena : účastnický poplatek je 695,- Kč, zahrnuje ubytování, stravování, prostory semináře, vedení semináře, pedagogický dohled po celou dobu semináře a pomůcky. Poplatek je nízký díky spolupráci s DDM a dotaci GSK. Účastníci si navíc sami hradí dopravu do Prahy a zpět do místa bydliště.

Místo konání semináře a ubytování: Hostel Pražačka a přilehlé prostory, max. šestilůžkové pokoje, v objektu budou ubytováni pouze účastníci a organizátoři akce 

Stravování : společné, v ceně akce.

Co s sebou : běžné vybavení na 3 dny včetně sportovního oblečení a obuvi i plavek, přezůvky, funkční baterku, toaletní potřeby (i papír), psací a výtvarné potřeby a vše, co by se mohlo hodit – např. krepový papír, hudební nástroj, polštářek na sezení na židlích apod. Nepočítejte s možností nákupu - program je časově náročný.

Program : bude dost "nabitý", bude se mluvit nejen o HIV/AIDS a komunikaci, ale také o partnerských vztazích a dalších zajímavých věcech. Nečekají vás jen přednášky, ale mnohem častěji besedy, hry a další překvapení. Konec bude poslední den kolem 12: 00, kdy zájemci budou mít možnost prohlídky Domu světla (zařízení pro HIV pozitivní a nemocné AIDS, cca 1 km od Masarykova nádraží).

Návratku odešlete do 8. února 2019 (ale čím dříve, tím lépe) na adresu: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo mailem na z.pro@centrum.cz.

V elektronické podobě najdete návratku na www.planovanirodiny.cz. Nejpozději po 8. únoru dostanete zprávu s definitivním potvrzením účasti. Pro to, aby byla vaše účast potvrzena, je důležité úplně a správně vyplnit přihlášku a poslat ji co nejdříve. Neplnoletí musí zaslat přihlášku s podpisem rodičů "obyčejnou" poštou nebo naskenovanou!! Ti, kterým potvrdíme účast na akci, dostanou také pokyn k platbě.

NÁVRATKA (NEZAPOMEŇTE NA DOTAZNÍK) 

Návratku i infromace ke stažení ve Wordu najdete zde

Závazně se přihlašuji na Tři dny s netopeery 2019, zúčastním se aktivně programu, budu dodržovat bezpečnostní předpisy a vnitřní řád DDM Prahy 6.

Minimálně po dobu sedmi měsíců po akci budu ochoten (ochotna) stručně písemně odpovědět na několik otázek.

Jméno a příjmení: 

Datum narození:

Adresa:

(ulice, město, PSČ)

E-mail:

Mobil:
 

Jak často mám možnost kontrolovat e-mail:

Rodné číslo:
(pro spolupořádající DDM povinný údaj)

Zdrav. pojišťovna:

 

Škola:

Ročník:
(třída)

Informace o zákonném zástupci (musí být vyplněno u účastníků mladších 18 let)

Jméno a příjmení:

Telefon:

U svého dítěte (u sebe) upozorňuji na (zdravotní obtíže, vegetariánství, dietu apod.):
(Veg. stravu zajistíme pouze pro ty, kteří vegetariánství uvedou do této návratky)

Pořízené fotografie mohou – nemohou být použity k propagaci (nehodící se škrtněte nebo vymažte

 

Prohlášení: Beru na vědomí, že zapsaný spolek Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 a DDM Praha 6 v souladu s Nařízením EU 2016/697 zpracovává výše uvedené osobní údaje, a to za účely vyplývající ze zákonů ČR. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne mimo zákonných povinností žádnému dalšímu subjektu.

Podpis účastníka

Podpis rodičů (u mladších osmnácti let)

 

 

Následující dotazník nám pomůže s organizací semináře a při velkém zájmu s výběrem účastníků.
Vyplňte ho prosím každý/každá za sebe, můžete použít i druhou stranu papíru

Proč se hlásíš na Tři dny s netopeery?

Co z daných témat (viz přihláška) Tě nejvíce zajímá? (Můžete uvést i věci, které souvisejí nepřímo.)

Jak bys chtěla/chtěl využít informace a materiály získané na Třech dnech s netopeery?

Pokud se Ti spolupráce s námi zalíbí, je pro Tebe lepší pokračovací setkání opět v Praze nebo raději on-line?

Děkujeme.