29. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

a

Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

si Vás dovolují pozvat na

29. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

Přihláška on-line

která je zároveň doškolovací akcí v systému celoživotního vzdělávání pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty

Srdečně zveme také všechny zájemce bez ohledu na obor.

Úterý 19. 9. 2017

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 01 Jihlava

V programu se setkáte s následujícími přednášejícími:

8.00 - 9.00 Prezence účastníků

9.00 - 9.15 Zástupkyně rektora VŠPJ Mgr. Alena Štěrbová - Úvodní slovo

9.15 - 9.45 PhDr. Jana Novotná, Ph.D. - V hlavní roli znásilnění aneb patologická sexuální agresivita

9.45 – 10.30 MUDr. Radim Uzel, CSc. - Sexuální dysfunkce a jejich vztah k některým onemocněním

10.30 – 11.20 MUDr. Miroslav Havlín - Úrazy z lásky aneb co se dá pokazit intra coitum

11.20 - 11.50 Přestávka

11.50 - 12.50 JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. - Přehled právních nástrojů k prevenci zanedbávání péče o dítě

12.50 - 13.40 MUDr. Ivo Procházka, CSc. - Možnosti prevence HIV a život s HIV v současnosti

 

Cena pro při bezhotovostní platbě předem celkem 745,- Kč, (na místě 845,- Kč do vyčerpání kapacity sálu)

Možnost uplatnit poukaz na slevu, pak je cena 645,- Kč, stejná cena platí pro členy SPRSV, zaměstnance VŠPJ a důchodce.
Pro studenty VŠPJ je akce bezplatná bez nároku na konferenční materiály a občerstvení, s plným nárokem za 145,- Kč.
I k bezplatné účasti je nutno se přihlásit!! Pro studenty ostatních škol je cena 305,- Kč

Akce je pořádána pro uvedené nelékařské zdravotnické pracovníky dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. je akce hodnocena
4 kreditními body , pro lékaře ČLK , počet kreditů je v jednání.

Místo konání: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, https://www.vspj.cz/skola/kde-nas-najdete

Budova vysoké školy je situována přímo vedle autobusového nádraží v Jihlavě. Při cestě z hlavního vlakového nádraží je možné jet trolejbusovou linkou BI na zastávku Sokolovna (cca 8 min.), ta je umístěna v blízkosti budovy vysoké školy.

Obratem, prosím, zašlete:

1. Přihlášku k účasti (k dispozici ve Wordu nebo on-line ) – přihláška bude potvrzena e-mailem

2. Účastnický poplatek na konto č. 2100367028/2010

Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány na www.planovanirodiny.cz.

Adresa pro zasílání je SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail z.pro@centrum.cz.

Vyřizuje Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV (606917488)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na 29. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví Jihlava VŠPJ 2017

Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 19.září 2017 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173. SPRSV není plátcem DPH. Na www.planovanirodiny.cz lze přihlášku vyplnit on-line (http://1url.cz/Ltdlz ) nebo stáhnout ve Wordu.

titul, jméno a příjmení: profese:

datum narození: e-mail:

člen/ka SPRSV ano – ne Jsem: student VŠPJ bez poplatku -student VŠP s poplatkem- student jiné školy - důchodce

účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem č. poukazu na slevu:

(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:

organizace:

adresa:

IČ: e-mail:

je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

 

 

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být použity k propagaci. podpis