Tři dny s netopeery 2018

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.
Czech Family Planning Association
Argentinská 38, 170 00 Praha 7,
www.planovanirodiny.cz, email: z.pro@centrum.cz
IČ: 17046173, B. Ú.: 2100367028/2010
ve spolupráci s DDM Praha 6
si vás dovoluje pozvat na akci

Tři dny s netopeery (3D)

Na akci je několik volných míst, můžete se hlásit

 

Využijte této neobvyklé možnosti a pojeďte se setkat s mladými lidmi z jiných míst ČR, zlepšit si své komunikační dovednosti, dozvědět se něco nového o HIV/AIDS a partnerských vztazích , poznat nové kamarády i odborníky a mnoho dalšího.
Během pestrého programu se rozhodně nebudete nudit! Pokud to chcete zkusit, přečtěte si, prosím, důkladně detaily a další důležité informace na této stránce.
Ve Wordu najdete všechny informace i přihlášku zde

Podmínky účasti: samostatnost a věk nad 15 let, zájem o problematiku, správně vyplněná návratka včetně dotazníku, ochota seznámit s danou problematikou další mladé lidi.

3D2013 3D2013

Termíny jsou dva:
12. - 14. 2. 2018 (zaměřeno trochu více na HIV/AIDS) a
14. - 16. 2. 2018 (zaměřeno trochu více na komunikaci)

Pokud jste si vybrali zaměření, ale daný termín se vám nehodí, nezoufejte a přihlaste se na termín s jiným zaměřením. Nebojte se, že byste na semináři o komunikaci neslyšeli nic o HIV/AIDS a naopak, všem tématům se budeme věnovat. Na obou seminářích se dozvíte zajímavé věci a o problematice, která vás zajímá blíže, se můžete více dozvědět na pokračujících akcích, které pro absolventy Tří dnů s netopeery pořádáme v průběhu roku.

 

Zahájení: sraz bude vždy první den ve 14:00 v Praze na Bílé hoře, místo bude detailně popsáno účastníkům

 

Cena : účastnický poplatek je 675,- Kč, zahrnuje ubytování, stravování, prostory semináře, vedení semináře, pedagogický dohled po celou dobu semináře a pomůcky. Poplatek je nízký díky spolupráci s DDM, dotaci GSK
a Ministerstva zdravotnictví. Účastníci si navíc sami hradí dopravu do Prahy a zpět do místa bydliště.

Ubytování: Hotel Alexander, Praha 6 (vedoucí semináře jsou přítomni nepřetržitě)

Místo konání semináře: Prostory DDM Prahy 6 v těsné blízkosti hotelu

Stravování : společné, v ceně akce.

Co s sebou : běžné vybavení na 3 dny včetně sportovního oblečení a obuvi, přezůvky, funkční baterku, toaletní potřeby (i papír), psací a výtvarné potřeby a vše, co by se mohlo hodit – např. krepový papír, hudební nástroj, polštářek na sezení na židlích apod. Nepočítejte s možností jakéhokoli nákupu - program je časově náročný.

Program : bude dost "nabitý", bude se mluvit nejen o HIV/AIDS a komunikaci, ale také o partnerských vztazích a dalších zajímavých věcech. Nečekají vás jen přednášky, ale mnohem častěji besedy, hry a další překvapení. Konec bude poslední den kolem 12:00, kdy zájemci budou mít možnost prohlídky Domu světla (zařízení pro HIV pozitivní a nemocné AIDS, cca 1 km od Masarykova nádraží).

 

Návratku odešlete do 30. ledna 2018  7. února 2018 (ale čím dříve, tím lépe) na adresu: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo mailem na z.pro@centrum.cz. Ve Wordu najdete návratku zde. Nejpozději po 30. lednu dostanete zprávu s definitivním potvrzením účasti. Pro to, aby byla vaše účast potvrzena, je důležité úplně a správně vyplnit přihlášku a poslat ji co nejdříve. Neplnoletí musí zaslat přihlášku s podpisem rodičů "obyčejnou" poštou nebo naskenovanou!! Ti, kterým potvrdíme účast na akci, dostanou také pokyn k platbě.

NÁVRATKA (NEZAPOMEŇTE NA DOTAZNÍK)

Závazně se přihlašuji na Tři dny s netopeery 2018, zúčastním se aktivně programu, budu dodržovat bezpečnostní předpisy a vnitřní řád DDM Prahy 6.

Minimálně po dobu sedmi měsíců po akci budu ochoten (ochotna) stručně písemně odpovědět na několik otázek.

Více se mi hodí termín 12.- 14. 2. 2018 nebo 14. - 16. 2. 2018 (nehodící se škrtněte nebo vymažte),

souhlasím nebo nesouhlasím i se zařazením do termínu druhého (nehodící se škrtněte nebo vymažte),

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa
(ulice, město, PSČ)

E-mail:

Mobil:

Jak často mám možnost kontrolovat e-mail:

Rodné číslo:
(pro pojišťovnu, kdo ho neuvede, nebude pojištěn)

Zdrav. pojišťovna:

Škola:

Ročník:
(třída)

Informace o zákonném zástupci (musí být vyplněno u účastníků mladších 18 let)

Jméno a příjmení:

Telefon:

U svého dítěte (u sebe) upozorňuji na (zdravotní obtíže, vegetariánství, dietu apod.):
(Veg. stravu zajistíme pouze pro ty, kteří vegetariánství uvedou do této návratky)

 

 

 

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 a DDM Praha 6 v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb. o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být použity k propagaci.
 

Podpis účastníka Podpis rodičů (u mladších osmnácti let)

 

 

Následující dotazník nám pomůže s organizací semináře a při velkém zájmu s výběrem účastníků.
Vyplňte ho prosím každý/každá za sebe, můžete použít i druhou stranu papíru

Proč se hlásíš na Tři dny s netopeery?

Co z daných témat (viz přihláška) Tě nejvíce zajímá? (Můžete uvést i věci, které souvisejí nepřímo.)

Jak bys chtěla/chtěl využít informace a materiály získané na Třech dnech s netopeery?

Pokud se Ti spolupráce s námi zalíbí, budeš ochoten (ochotna) přijet na další díly na jaře a podzim 2018?

Děkujeme.