31. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z.s. ve spolupráci s ČAS a POUZP

a
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

 

si Vás dovolují pozvat na

31. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

akreditovanou jako doškolovací akce pro zdravotníky

všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty
a některé přednášky jsou akreditovány MŠMT
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod názvem

„Nenásilná komunikace pro pedagogy“

Srdečně zveme nejen pedagogy a zdravotníky, ale každého, kdo má zájem o uvedená témata.

Sobota 21. dubna 2018 od 10,00 hodin

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové 
Janské Lázně, Obchodní ulice 282

 on-line přihláška

Na konferenci jsou volná místa, je možné se přihlašovat

Janské LázněJanské Lázně

 

Program:

Pro vydání osvědčení zdravotníkům jsou povinná sdělení 1,2,3,4 pro vydání osvědčení pedagogům v rámci DVPP jsou povinná sdělení 4, 5

9.00 - 10.00 Prezence účastníků

10.00 - 11.00
1. Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právní pohled na nejlepší zájem dítěte

11.00 - 12.00
2. Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc., Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Vrozená postižení a dědičnost

12.00 - 12.30 přestávka

12.30 - 13.30
3. MUDr. Pavel Turčan
Prevence sexuálního zneužívání, falešná a reálná obvinění

13.30 - 14.30
4. PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.
Úvod do nenásilné komunikace pro všechny profese
(Nenásilná komunikace pro pedagogy 1. část)

14.30 - 14.45 přestávka

14.45 - 16.45
5. PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.
Nenásilná komunikace pro pedagogy 2. část

Cena při bezhotovostní platbě předem: 755- Kč, na místě 805,- do vyčerpání kapacity sálu.
Cena pro členy SPRSV, studenty denního studia a důchodce je 505,-, pro zaměstnance školy Olgy Havlové 355,- Kč a pro studenty téže školy 105,- Kč
Lze využít poukaz na slevu, pak se částka o 100 Kč snižuje.

Akce je akreditována Českou asociací sester a pořádána ve spolupráci s POUZP. Je také akreditována ve výše uvedeném rozsahu MŠMT pod Č.j. MSMT- 37524/2014-1-1008

Místo konání : Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně, Obchodní ulice 282, aula

Obratem, prosím, zašlete:

1. Přihlášku k účasti: prosíme o využití on-line přihlášky, v případě technických potíží najdete přihlášku ve Wordu nebo na další stránce – přihláška bude potvrzena e-mailem, při vyplnění on-line dostanete v příloze kopii vyplněné přihlášky

2. Po potvrzení přihlášky prosím zašlete účastnický poplatek na konto 2100367028/2010

Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány na www.planovanirodiny.cz.

Adresa pro zasílání je SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail z.pro@centrum.cz.
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka, 606917488 (jen odpoledne)

Poznámka: Pořadatel zajistí drobné občerstvení včetně obědové bagety, vodu, kávu a čaj. Ve škole bude otevřený bufet

 

Přihláška na 31. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

 

Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 21. dubna 2018 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, nejsme plátci DPH

Přihlášku lze vyplnit on-line, adresa odkazu k překopírování je 1url.cz/MtPtB , pokud možno využijte on-line verzi. Ve Wordu najdete přihlášku zde.

titul, jméno a příjmení:

profese:

datum narození:

e-mail :

pokud nemáte e-mail tak jiný kontakt (mobil, adresa):

Požaduji certifikát pro zdravotníky profesí uvedených na přihlášce: ano - ne
(všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty)
Požaduji certifikát pro pedagogy: ano – ne

Požaduji potvrzení o účasti s výpisem všech přednášek: ano - ne

Podklady pro případnou slevu, jsem:

(nehodící se prosím škrtněte nebo vymažte)

člen SPRSV, student denního studia nebo důchodce

zaměstnanec školy Olgy Havlové

student školy Olgy Havlové
č. poukazu na slevu:

účastnický poplatek bude uhrazen ve výši:

(základní cena 755- Kč, c ena pro členy SPRSV, studenty denního studia a důchodce je 505,- pro zaměstnance školy Olgy Havlové 355,- Kč, pro studenty téže školy 105,- Kč, lze využít poukaz na slevu)
 

pod variabilním symbolem č.:
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)
 

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:

organizace:

adresa: IČ:

je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

 

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Souhlasím s užitím pořízených fotografií pro propagační účely. podpis