MUDr. Radim Uzel, CSc.

Radim Uzel se narodil 27. března 1940 v Ostravě. Po maturitě na gymnáziu v Orlové vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvoval v roce 1963. Po studiu pracoval na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Ústí nad Orlicí. V roce 1967 složil první atestaci z gynekologie, pak nastoupil na II. Ženskou kliniku v Brně jako vědecký pracovník. Také pracoval jako lázeňský lékař ve Františkových lázních. Tam začala i jeho další profesní kariéra, když hrál jako ochotník v tamním divadle, do kterého se vracel během prázdnin i v pozdějších letech.  V roce 1973 dokončil druhou atestaci ze ženského lékařství, školil se na Sexuologickém ústavu u prof. Hynieho. Nejdelší část profesní kariéry strávil jako krajský ordinář v Ostravě, kde působil pod vedením svého přítele a učitele prim. Šráčka. Svou profesní lékařskou kariéru uzavřel v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě a později ještě několik let působil v soukromé gynekologické praxi.
Patřil mezi spoluzakladatele Společnosti pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu (SPRSV), kde působil mnoho let jako výkonný ředitel, později jako předseda a čestný předseda. Podílel se na pořádání tradičních kongresů SPRSV o sexuální výchově. Byl také členem výboru Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, členem zahraničních odborných společností European Society for Contraception (ESC) a International Society of Abortion Doctors. Byl externím učitelem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a působil také jako soudní znalec.
Od devadesátých let minulého století se věnoval především publikační a osvětové činnosti. Vydal (ať již sám či se spoluautory) dvacet populárně naučných knížek a brožur o sexuální výchově. Prvními jeho populárně naučnými publikacemi byly Ženské otazníky z roku 1987 a Mýty a pověry v sexu z roku 1990.      
Populární byl jeho rozhlasový pořad Červené uši, byl hostem mnoha televizních zábavných pořadů, kde dokázal úspěšně a vtipně kombinovat osvětu a zábavu. Každoročně se zúčastňoval desítek přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy, nejen v Čechách, ale i na Slovensku. 
Radim Uzel se opakovaně pokoušel zapojit i do politického života. V devadesátých letech stál u zrodu strany Nezávislá erotická iniciativa. Za ni byl zvolen i do pražského zastupitelstva. Opakovaně neúspěšně kandidoval za různé politické subjekty do Senátu. V roce 2020 získal Medaili Za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana. 
Radim Uzel byl tolerantním liberálem v postojích k ostatním, někdy až trochu provokativním, ale konzervativcem v osobním životě. Své soukromí střežil před pozorností bulváru, jeho osobní život nebyl součástí mediálních afér. V roce 1966 se oženil s manželkou Helenou, která zemřela v loňském roce. Měli spolu dceru Kateřinu, která se věnuje umělecké profesi. Ta je matkou jeho dvou vnuků. 
Radim Uzel poslední rok trpěl rakovinou žaludku, s níž statečně bojoval a byl se svým osudem vyrovnán. Zemřel 1. května 2022 v motolské nemocnici. Čest jeho památce.

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Předseda SPRSV, sexuolog