Sborník z 1. kongresu k sexuální výchově

Obálka

Sborník referátů z 1. celostátního kongresu k sexuální výchově, Pardubice 1993 (Pdf)

Obsah

MUDr. Jaroslava Pondělíčková – Mašlová
Sexuální výchova v rodině

MUDr. Zdeněk Stránský, primátor města Pardubic
Problematika sexuální výchovy

Doc. PhDr. Vladimír Täubner, CSc.
Sexuální výchova na základní škole jako součást výchovy k partnerství, manželství a rodičovství 

MUDr. Radim Uzel, CSc.
Plánované rodičovství a antikoncepce

PhDr. Petr Weiss
Ideologie a sexuální morálka

Dr. Ing. Vladimír Wynnyczuk, CSc.
Účast masmédií a dalších subjektů na sexuální výchově

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuálně přenosné nemoci, AIDS a lidská práva