Novinka: antikoncepční náplast Lisvy

Miroslav Havlín

Stěžejním problémem kombinované perorální hormonální antikoncepce (COC) je zapomínání užití tablety – studie udávají chybu v 25 – 75% cyklů (nejčastěji v 30 – 40%). Důsledkem je nižší uživatelský komfort (především vyšší výskyt atypických krvácení) a stoupá riziko selhání metody. Proto je posledních cca 15 let ve znamení nástupu netabletových forem COC. O netabletové formy je zájem především u mladších žen. Např. ve Francii u žen do 25 let převažují netabletové formy nad pilulkou 2:1, v Beneluxu a Skandinávii je poměr 1:1.

V ČR užívá netabletové formy COC pouze 5% žen. Příčinou je zřejmě větší konzervativnost a roli může hrát i vyšší cena. Na druhou stranu - žena si kupuje vyšší míru pohodlí a též o řád vyšší antikoncepční spolehlivost (90% selhání tablet je dáno uživatelskými chybami).

Mimo uživatelské nenáročnosti je velkým benefitem netabletové antikoncepce zmenšení dopadu na zažívací systém – odpadá vliv na žaludeční sliznici (5 – 8% žen udává po užití tablety pocit „žaludku na vodě“). Oproti tabletám odpadá prvotní průchod vstřebaných hormonů játry, kde jejich významná část je zachycena a odbourána. Proto lze říci, že s menší dávkou se dosáhne vyššího efektu.

V segmentu netabletové kombinované hormonální antikoncepce donedávna byly k dispozici dva přípravky:

1. Vaginální kroužek s etonogestrelem a ethinylestradiolem (EE), kde denní uvolněná dávka je 120 µg etonogestrelu a 15 µg EE

2. Náplast obsahující norelgestrominum (NGMN) a EE s denní dávkou 203 µg NGMN a 33,9 µg EE denně

Od října 2015 spektrum rozšiřuje přípravek Lisvy - nová náplast s velmi nízkým hormonálním obsahem.

3. Lisvy obsahuje gestodenum (GSD) a EE a denně se uvolňuje 60 µg GSD a 13 µg EE

Nová náplast celkem obsahuje 2,1 mg GSD a 0,55 mg EE, je kruhového tvaru o ploše 11 cm², průhledná a proto vysoce diskrétní.

Její indikace, kontraindikace a lékové interakce jsou stejné jako u ostatních přípravků (tabletových i netabletových) velmi nízkodávkované COC.

Lisvy se vyznačuje vynikajícím útlumem ovulace a tím i vysokou mírou antikoncepční spolehlivosti. Pearl index (procento selhání během jednoho roku) je 0,76 a očištěný Pearl index (=chyba metody) pouze 0,40. Tyto hodnoty jsou o cca 30 – 50% lepší než u ostatních netabletových forem COC.

Pro uživatelky hormonální antikoncepce je velmi důležitá dobrá kontrola menstruačního cyklu. I zde Lisvy vykazuje výborné výsledky – nepravidelné špinění se vyskytovalo v cca 7% cyklů, což je analogický výsledek jako u náplasti s výrazně vyšším hormonálním obsahem (13 vers. 33,9 µg EE). Navíc délka atypických krvácení byla u Lisvy kratší. Obdobně dopadlo i porovnání s klasickou tabletou s gestodenem.

Menstruace v regulérním termínu se u Lisvy dostavila v cca 95% cyklů – opět ekvivalentní hodnoty oproti starší náplasti i tabletám. V porovnání se starší náplastí byla atypická krvácení kratší a slabší.

Výskyt vedlejších efektů odpovídá obvyklé distribuci u nízkodávkované COC - lokální reakce (8,5%), bolest hlavy (9,5%), poruchy cyklu (6,5%), citlivost prsou (2,6%), bolestivější menses (2,5%), ostatní vedlejší efekty byly vzácné. S délkou užívání klesá frekvence nežádoucích efektů.

Náplast se aplikuje na suchou pokožku bez výraznějšího ochlupení, pigmentových změn či poranění. Nevhodná je aplikace lokálních léků či kosmetik méně než 12 hodin před nalepením. Zvolené místo nesmí být drážděno oblečením či pracovní činností. Zakázáno je aplikovat na prsa. Doporučené lokalizace jsou podbřišek (zde je nejlepší přilnavost), zevní horní část paže a hýždě.

Lisvy se vyznačuje výbornou přilnavostí – pouze v 6% cyklů došlo k dílčímu či úplnému odloupnutí náplasti.

V prvním cyklu je vhodné nalepit náplast první den menses, 8. a 15. den obměnit a 22. den sloupnout poslední. Poté následuje sedmidenní pauza, během níž proběhne menstruace. První náplast z nového balení se nalepí první den po pauze bez ohledu na krvácení. Lisvy si uchovává plnou antikoncepční spolehlivost ještě 8. a 9. den po nalepení.

Dojde-li k částečnému či úplnému odlepení náplasti na méně než 24 hodin je potřeba náplast znovu přilepit – tím je antikoncepční spolehlivost zachována. Při odloučení delším než 24 hodin nutno nalepit novou náplast, antikoncepční spolehlivost je snížena a je vhodné doplnit další antikoncepční metodu.

Porovnání náplastí

EE/NGMN

EE/GSD

Větší – 20 cm²

Menší – 11 cm²

Neprůhledná

Průhledná

Dermatologicky nekonformní

Dermatologicky příznivá

Vadí slunce

Nevadí slunce – UV filtr

Nízký hormonální obsah

Velmi nízký hormonální obsah

Lisvy se profiluje jako moderní nízkodávkovaná antikoncepční náplast s výbornou kontrolou cyklu, vysokou spolehlivostí, dermatologicky vysoce šetrná, diskrétní a uživatelsky jednoduchá. Cílí především na ženy mající problémy s pečlivostí braní tablet či s nechutí k jejich pravidelnému užívání, nicméně je vhodná pro všechny uživatelky hormonální antikoncepce s indikací velmi nízké hormonální dávky. Tím výrazně rozšiřuje současné antikoncepční možnosti.

Kontakt na autora:

MUDr. Miroslav Havlín
Poliklinika Anděl – Gynekologie Hvězdova

Hvězdova 33, Praha 4