Rodina a sexuální výchova, postřehy a inspirace ze zahraničí

Rodina a sexuální výchova – postřehy a inspirace ze zahraničí

Lenka Šilerová

Příspěvek vychází zejména z Regionálního Council IPPF konaného v Larnace 24.-25. června 2016, jehož hlavním tématem byla komplexní sexuální výchova (Comprehensive Sexuality Education). Pozornost byla do jisté míry věnována i problematice sexuální výchovy v rodině a lze konstatovat, že celá sekce byla velmi inspirativní.

Faktorům a způsobům sexuální výchovy v rodině bylo na tomto fóru věnováno již hodně pozornosti, proto se nyní zaměříme na inspiraci ze zahraničí.

Zajímavým příkladem je Bosna-Hercegovina, kde jsou rozšířená tři různá náboženství, jejichž přístupy a zájmy je logicky obtížné sladit. Ve školách se neučí sexuální výchova, ale tzv. Healthy lifestyle, a ne všude. Místní organizace IPPF (www.asocijacijaxy.org) se snažila více dostat do rodičovských rad při školách a výuku sexuálně výchovné problematiky podpořit. Rodiče fungují jako prostředníci mezi školou a dětmi, vychází se z logiky, že děti si samy nemohou vybrat, zda sexuální výchova na školách ve školách bude či nebude, proto je třeba pracovat s rodiči, aby i oni sami školní sexuální výchovu podpořili. Pomohlo dávat rodičům letáky s tím, co se děti ve škole učí, a zároveň dávat jim stejné informace, jako dostávají děti. Rodiče jsou sami často v situaci, kdy dostatek informací nemají, nemalá část obyvatelstva žije mimo města.

Na Kypru (jižní, řecká část) se místní organizace IPPF (www.cyfamplan.org) intenzivně věnuje prosazení sexuální výchovy do škol. Působení na rodiče je jedna z cest, jak tuto snahu podpořit. Kolegové realizovali například řadu workshopů s rodiči, kde se zaměřovali na to, jak by chtěli, aby jejich děti slyšely o sexu, aby zmírnili rodičovské obavy.

V komunikaci s rodiči na podporu sexuální výchovy se orientují např. na následující oblasti:

  • Spojují sexuální výchovu s prevencí sexuálního zneužívání dětí, mají ověřeno, že tento argument je pro rodiče velmi významný
  • Používají otázku „Co jste se dozvěděli vy od rodičů?“, velmi oceňují její fungování pro podporu sexuální výchovy
  • Dávají rodičům stejné informace jako dětem (ohledně antikoncepce, prevence STD apod.), mají zkušenost, že rodičům tyto informace často chybějí.

Aktuálně na Kypru pracují na projektu podpory sexuální výchovy a tak i sexuální práv pro mladé lidi ve věku 12-15 let. Projekt je realizován společně s dalšími institucemi, ve spolupráce s Norskem. Více informací k dispozici na http://www.sexualityeducation.com.cy/about/.

Ve Finsku je naprosto jiná situace než v řadě jiných evropských zemí. Sexuální výchova je povinnou součástí výuky, rodiče škole obvykle důvěřují, takže finská organizace http://www.vaestoliitto.fi/se věnuje širší podpoře rodiny v různých kontextech. Aktuální je například téma sexuální identity či empatie. Podpora rodiny a rodičovství je na velmi vysoké úrovni, probíhá například poradenství pro rodiče a páry, včetně online poradenství. Rozsáhlá je i výzkumná oblast, realizují každý rok výzkumy zaměřené na různé aspekty partnerství a rodičovství (Family Barometer). Například tématem letošního barometru je Sexuální chování a wellbeing ve Finsku, předešlé ročníky se týkaly např. záměrům počít dítě či finské rodinné politice. Výzkumy se netýkají jen rodiny, ale i dalších témat (sexualita, migrace aj). Odkazy na výzkumy jsou dostupné na stránkách finské organizace (částečně ve finštině). Při podpoře sexuální výchovy a dalších aktivit pracují striktně s „evidence based“ přístupem a poukazují na čísla vycházející z výzkumů.

Rodina a sexuální výchova je oblast, kde vidím možnosti dalšího rozvoje. Klíčové oblasti jsou následující:

  • Zapojit rodiče do podpory sexuální výchovy ve školách
  • Poskytovat rodičům stejné informace jako dostávají děti
  • Zaměřovat se v komunikaci s rodiči na konkrétní témata (identita, homosexualita, masturbace…), ne na „sexuální výchovu“
  • Využívat silné číselné argumenty na podporu sexuální výchovy – co sexuální výchova přináší

Řadu informačních zdrojů lze najít na stránkách IPPF http://www.ippf.org/resources.

 

PhDr. Lenka Šilerová. Ph.D.