Standardy pro sexuální výchovu v Evropě – nově i v českém překladu!

Ačkoliv nadpis může znít jako levná reklama na nový produkt, jde zde mnohem víc o výsledek usilovné snahy několika lidí spojených se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV). Dovoluji si také tvrdit, že tento dokument je výsledkem dlouhotrvající porodních bolestí, nemluvě o problémech již při početí.

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě (Standards for Sexuality Education in Europe) jsou dokumentem vydaným v anglickém jazyce již v roce 2010 Federálním centrem pro zdravotní výchovu (BZgA). Průběžně vznikaly i další překlady, a tak na oficiálních stránkách BZgA můžete najít kromě anglické verze také verzi v chorvatštině, holandštině, estonštině, finštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině, ruštině a španělštině. Ta česká verze dosud chyběla – ani ne tak Federálnímu centru, jako spíše nám, českým učitelům, lékařům, psychologům a dalším odborníkům i neodborníkům, kteří mají se sexuální výchovu co do činění.

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě představují základy pochopení a uchopení konceptu sexuální výchovy. Ti, kteří se zabývají její propagací, ocení popis její historie, logické zdůvodnění její potřebnosti a výčet možných cílových skupin a partnerů. Stručný přehled psychosociálního vývoje člověka a definice pojmů souvisejících se sexualitou nabídne pak kvalitní ukotvení dalších částí dokumentu. No a ti, kteří se se sexualitou, sexuální výchovou a obecně vzděláváním dětí a mladých dospělých zabývají v praxi, ocení přehlednou tabelární část. Pro každé věkové období jsou uvedena témata, který by měla být v daném věku představena a témata, která by měla být zopakována, prohloubena či šířeji ukotvena. Všechna témata jsou navíc rozdělena do jedné z osmi logických kategorií, které usnadňují orientaci v dokumentu: Lidské tělo a vývoj člověka, Plodnost a rozmnožování, Sexualita, Emoce, Vztahy a životní styl, Sexualita, zdraví a pocit pohody, Sexualita a práva a Sociální a kulturní faktory ovlivňující sexualitu.

Jak jsem již zmínila výše, porod české verze se neobešel bez potíží. Bereme-li věci od začátku, tedy od početí, nutno říci, že české Standardy byly před úspěšným dokončením počaty několikrát a více méně bezúspěšně. Překlad vysoce odborného (a zároveň i pro neodborníky čtivého) materiálu tak, aby byl v plném rozsahu zachován jeho obsah a struktura, zároveň ale aby odpovídal českým reáliím, se ukázal jako řádná výzva. V této chvíli se sluší poděkovat vedení SPRSV za to, že to přes všechny obtíže nevzdalo a stále hledalo cesty, jak na to. Pomyslné překladatelské těhotenství bylo dlouhé, v podstatě sloní[1].

Na překladu pracovalo několik lidí, kteří se profesně věnují překladům či oblasti sexuality, vzdělání a výchovy. O překladech některých pojmů se v podstatě hlasovalo. Někdy se to neobešlo bez vyhledávání v slovnících synonym. A někdy nezbylo než použít selský rozum a zkušenosti získané v oblasti sexuální výchovy.

A po mnoha měsících, vlastně letech, snažení přichází na svět Standardy sexuální výchovy v Evropě – Rámec pro tvůrce osnov, vzdělávací a zdravotnické instituce a odborníky v češtině. Překlad byl vypracován s nejlepším vědomím a svědomím tak, aby odpovídal pojmům, které se v oblasti sexuality a vzdělávání používají v českém jazyce. Vychází elektronicky, což s sebou nese několik výhod – jednou z nich je bezesporu snadná distribuce a o to tu vlastně jde. Standardy nejsou a nemají být mrtvým dokumentem, na který se snáší elektronický prach ve složce prozaicky nazvané „Archiv“. Tyto Standardy jsou průvodcem fascinujícím světem lidské sexuality, výchovy a vzdělání. Průvodcem, který ukazuje cesty ke zdraví, životní spokojenosti a naplnění v oblasti sexuality.  Průvodcem, který chrání lidská práva, včetně těch sexuálních, pro nás pro všechny bez výjimky. Jsou průvodcem pro všechny, kteří se chtějí nechat vést odborníky, jejich letitými zkušenostmi a výzkumy.

Za všechny, kteří se na překladu podíleli, přeji jeho čtenářům šťastnou a spokojenou cestu ke kvalitní ucelené sexuální výchově.

 

Příspěvek vznikl za podpory MŠMT, grant IGA_FF_2017_002 Evaluace současného stavu sexuální výchovy na základních školách v České republice.

 

[1] Samice slona afrického (Loxodonta africana) nosí v břiše potomka - samičku 21 měsíců (18–22), samečka 23 měsíců (21–23).