32. kongres k sexuální výchově

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S.

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

ÚSP FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

ÚSS PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají

ve dnech 17. až 18. října 2024

v hotelu Labe v Pardubicích

pod záštitou 

primátora statutárního města Pardubic Bc. Jana Nadrchala

32. KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ

PARDUBICE 2024

Na kongresu jsou volná místa, je možné se přihlašovat

PŘIHLÁŠKA

Nabídka pro sponzory

 

Keynote přednášky:

Doc. Lucie Jarkovská (Ped MUNI)
Škola jako lék na rozdělenou společnost

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Národní ústav duševního zdraví) Duševní zdraví LGBTQ+ lidí v kontextech Česka a Evropy

 Workshopy:

PhDr. Tereza Lubasová, Ph.D.
Metoda semafor a její použití (nejen) v sexuální výchově 

SOFA
Metodiky RRRR (bližší info - https://www.societyforall.cz/rrrr),  gender a identita a jak je uchopit - průřez pro všechny ročníky ZŠ a SŠ 

SOFA
Wellbeing a bezpečné prostředí v kontextu genderu a identity - část o WB pro žáky a komunikaci v bezpečném prostředí a část pro pedagogy, jak bezpečnou komunikaci vést a jak o sebe pečovat, když jsou témata náročná

Výběr z již přihlášených referátů

Speciální host: tvůrci seriálu Sex O´Clock

 32. celostátní kongres k sexuální výchově se zaměří na téma wellbeingu ve školním prostředí v kontextu výchovy a vzdělávání o sexualitě. Společně budeme diskutovat nad otázkami, jak přispět k budování bezpečného prostředí, jak předcházet sexuálnímu násilí a zneužívání, jak vytvářet prostor pro diverzitu i posilovat soudržnost v kolektivech a komunitách a jak posílit podpůrné a zdravé vztahy partnerské i vrstevnické.

Kvalitní sexuální výchova má pozitivní vliv na zdraví a wellbeing jednotlivců, komunit a společností. Komplexní sexuální výchova založená na různorodých zdrojích umožní dětem a mladým lidem rozvíjet pozitivní sebepojetí a poskytne jim nástroje potřebné k navazování zdravých vztahů a formování vlastní sexuality. Kongres k sexuální výchově nabízí platformu, která umožňuje propojení odborníků a odbornic z oblasti vzdělávání, medicíny, práva, psychologie, sociologie i historie. Umožňuje dialog mezi lidmi z praxe i z oblasti výzkumu. Cílem kongresu je prostřednictvím interdisciplinární spolupráce přispět k budování holistického pojetí sexuální výchovy a nabídnout účastnicím i účastníkům nové poznatky i praktickou inspiraci pro sexuální osvětu. Součástí akce budou přednášky i interaktivní workhopy.

Vítáme zejména příspěvky na následující témata:

sexualita a wellbeing ve škole
LGBTQ+ identity
sexualita lidí s postižením
psychické zdraví a sexualita
inkluze a diverzita ve vzdělávání o sexualitě
vliv médií, sociálních sítí a role influencerů
školní klima a sexualita
rizikové sexuální chování
a související další

Leták kongresu ke stažení

Kongres se bude konat v Konferenčním sále hotelu Labe, v Pardubicích, Masarykovo nám. 2633.
Začátek kongresu je plánován na 17. 10. 2024 v 10:00 hod., konec na 18. 10. 2024 v 17:00 hod.

Kongresový účastnický poplatek

Včasný do 15. 9. 2024: 2 095 Kč (81 €)
Pro členy SPRSV se zaplacenými příspěvky za rok 2023, pro důchodce a pro studenty: 1 795 Kč (69 €)
Pozdní po 16. 9. 2024: 2 395 Kč (93 €)

 Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (IBAN CZ84 2010 0000 0021 0036 7028). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, na společenském rautu dne 17. října 2024 a k odběru kongresových materiálů.

Kongres má všechny náležitosti pro platbu z tzv. šablon, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester a Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty).

 Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.

Zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději však do 25. 9. 2024 (přihlášky k pasivní účasti i později):

1. Přihlášku k účasti (využijte prosím přihlášku on-line , přijde Vám automatické potvrzení se všemi zadanými údaji)
Pro případ technických potíží je k dispozici přihláška ve Wordu, tu prosím vyplněnou zašlete na z.pro@centrum.cz a vyčkejte na její potvrzení.

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (IBAN CZ84 2010 0000 0021 0036 7028).

3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku, který vyjde v elektronické podobě, je nutné zaslat do 13. 10. 2024. Šablona příspěvku je ke stažení zde, ev. na vyžádání na adrese martinknytl@email.cz . Adresa pro zasílání je také martinknytl@email.cz

 Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.

Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, členka organizačního výboru, 606 917 488 (pouze odpoledne).