Sborník 2005

Aspekty sociální a sexuální výchovy dětí s těžkým zrakovým postižením

Žáci s těžkým zrakovým postižením, na rozdíl od ostatních žáků, kteří získávají fakta především zrakovou cestou, mají k informacím značně omezený přístup. Nedostatečná informovanost těchto dětí pak může vést až k vytváření nesprávných a nepřesných představ o lidském těle, jeho růstu a vývoji, které mohou přetrvávat i do pozdějšího věku a způsobovat tak postiženému nemalé obtíže v běžném i partnerském životě.

Děti mladšího školního věku a jejich pojímání lásky, partnerství, manželství a rodičovství

Děti ve věku od šesti do jedenácti let jsou zpravidla žáky primární školy (tj. 1.stupně základní školy) a toto období života je spojováno s termínem mladší školní věk. Ocitají se na počátku fáze prepuberty a řada odborníků poukazuje na fakt, že až do nástupu puberty se u nich jedná o tzv. klidovou sexualitu po stránce biologické i psychologické. Neznamená to však, že by v tomto dětském období života měla stagnovat sexuální výchova, ba naopak. Sexuální výchova nepřetržitě probíhá v rovině poučení, vzoru i vztahu, přičemž citové vztahy dítěte tvoří základ, na který navazují jeho vzory chování, tyto modely chování pak tvoří půdu pro získávání poučení.

Sborník z 13. kongresu

Více publikovaných referátů najdete na našich historických stránkách. Na pdf podobě sborníku se pracuje.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace