Sborník 2017

Výběr z referátů 25. kongresu k sexuální výchověAntikoncepce mentálně postižených

„Osoba s mentálním postižením má stejná práva jako ostatní občané, tedy i právo na vlastní sexuální život a na výchovu a osvětu v této oblasti"

Problematika puberty a vzdělávání o pubertě v rámci výchovy ke zdraví

Dospívající mají často potřebu dumat nad tím, jaký by tento svět mohl, respektive měl být. Pubescenti bývají hyperkritičtí, často mají sklon pokládat své myšlenky, úvahy, pocity a zkušenosti za výjimečné.

PHARMATEX vaginální lokální antikoncepce bez hormonů a bez receptu

Vhodná antikoncepční metoda pro ženy, které nemohou nebo nechtějí užívat hormonální antikoncepci…

Specifika přípravy žen s těžkým zrakovým postižením k porodu a jeho možné způsoby realizace

Předložený text se zabývá možnostmi kvalitní a všestranné přípravy žen s těžkým zrakovým postižením na porod

České lesbické ženy, touha po rodičovství a její naplnění- vývojové trendy v čase

V některých zemích je asistovaná reprodukce přístupná i pro lesbické páry, dokonce je možné i to, že obě ženy z páru mohou být uvedeny v rodném listu dítěte jako matky. V ČR toto dle platných zákonů možné není.

Drogy usnadňující sexuální násilí

K tomuto účelu jsou využívány zejm. drogy, které jsou bez zápachu a chuti a vyvolávají anterográdní amnézii.

Praktické dopady právní úpravy podpory zletilých osob s narušenou schopností právně jednat

Vnitrostátní právní úprava, zakotvená v OZ, se snaží po vzoru evropských států poskytnout ochranu osobám s duševními poruchami a zároveň jim umožnit integraci do společnosti.

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě – nově i v českém překladu!

Standardy nejsou a nemají být mrtvým dokumentem, na který se snáší elektronický prach ve složce prozaicky nazvané „Archiv“. Tyto Standardy jsou průvodcem fascinujícím světem lidské sexuality, výchovy a vzdělání. Průvodcem, který ukazuje cesty ke zdraví, životní spokojenosti a naplnění v oblasti sexuality.

Teoretická východiska sociální práce s rodinou osob ve výkonu trestu

Uvěznění člena rodiny narušuje homeostázu rodinného prostředí tak radikálně, že to může způsobit, že se rodina stává nefunkční. Povaha trestného činu, kvůli kterému byl rodinný příslušník odsouzen, má přímý vliv na proces adaptace všech členů rodiny, včetně odsouzeného, na stávající situaci.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace